Den haag gemeente. Werken voor Den Haag 2019-01-27

Den haag gemeente Rating: 4,1/10 789 reviews

Protestantse Kerk Den Haag

den haag gemeente

GroenLinks zorgt dat ieder kind kan rekenen op de juiste zorg. Voor ons zijn afgelegen plekken waar prostitutie uit het zicht raakt in elk geval geen optie. D66 zoekt waar mogelijk naar oplossingen die bomenkap zoveel mogelijk vermijdt, of waarbij terugplaatsing van bomen wordt gegarandeerd. We vonden inspiratie in de stilte van de nacht, het dagende licht van de ochtend en de hectiek van de dag. De bewoners in het Oude Centrum van Den Haag zien de raamprostitutie in de Doubletstraat graag verdwijnen. Het begint met een dialoog en begrijpen van de mensen in de wijken en de problemen die ervaren worden. Ook Moerwijk, Laak en Spoorwijk moeten weer een volwaardige bibliotheek krijgen.

Next

Gemeente Den Haag

den haag gemeente

Als uw partner en u niet willen trouwen, kunt u gewoon gaan samenwonen, zonder formeel iets te regelen. Dat geldt trouwens precies zo voor sekteleiders, radicale predikanten et cetera op andere religieuze grondslag. Met woningbouwcorporaties maken we stevige afspraken over versnelde verduurzaming en verbetering van de woonkwaliteit. Om mensen te kunnen benaderen en op de hoogte te kunnen houden van de ontwikkelingen. Ook op het land passen geen windmolens in Den Haag.

Next

Oplaadpunt aanvragen Gemeente Den Haag

den haag gemeente

Heel hartelijk dank voor je steun en gift. Maar het mag en kan nooit zo zijn dat daardoor nieuwe doorstromingsbelemmeringen ontstaan voor het autoverkeer, zolang die doorstroming nog belangrijk is in onze stad voor particulieren en het mkb. Daaraan hebben we in onze multiculturele stad een broertje dood. Een paar voorbeelden van de initiatieven: Social Hub Den Haag Dit is voor sociaal ondernemerschap en het creëren van werk in Den Haag. De PvdA is voor een herplantplicht voor elke gekapte boom. Hierop dus niet bezuinigen maar juist de zorg verbeteren. Daar is Den Haag trots op.

Next

Den Haag

den haag gemeente

Cameratoezicht is bovendien een aantasting van de privacy van burgers. Wij accepteren het niet dat groepen tegen elkaar worden opgezet of radicalisering wordt gestimuleerd. Nederlanders die in het buitenland wonen mogen deelnemen aan de verkiezingen voor de Tweede Kamer en het Europees Parlement en aan een nationaal referendum. Iedereen verdient een dak boven haar of zijn hoofd. Dit hoort niet midden in een woonwijk. Van mensen met een groot huis mogen we meer vragen dan van mensen met een kleine portemonnee. Wij willen dat er geen panden met gasaansluitingen meer worden bijgebouwd.

Next

Gemeente Den Haag

den haag gemeente

Wijkagenten zijn nu al van onschatbare waarde, maar zij hebben het vaak te druk en hebben vaak te grote gebieden onder hun hoede. Een uittreksel uit het register van de burgerlijke stand betreft een akte die berust bij de gemeente waar het betreffende feit heeft plaatsgevonden geboorte, naamkeuze, huwelijk, partnerschapsregistratie, overlijden. We stimuleren dat de cultuurankers samenwerking zoeken met andere culturele disciplines, bijvoorbeeld door het tentoonstellen van kunst in muziektheaters en concerten in bibliotheken. De royale Serre is bij uitstek geschikt voor besloten evenementen als diners, bruiloften, recepties en presentaties. Groep de Mos vindt deze manier van politiek bedrijven een schoffering van de Haagse kiezer. Met name een taak voor het rijk. Veel van het groen is goed onderhouden.

Next

Werken voor Den Haag

den haag gemeente

Hoewel wij niet per definitie vast willen houden aan de huidige afspraak om 700 extra statushouders op te vangen als de behoefte er niet is, maken wij ons bij een eventuele volgende vluchtelingencrisis hard voor voldoende noodopvang in Den Haag. Dit maakt de stad aantrekkelijker en is goed voor de ontwikkeling van de stad. Toegang weigeren op basis van een overtuiging is een maatregel die het probleem niet oplost, maar verergert. Bij het onderhoud en de aanleg van nieuwe wegen houden we rekening met alle vervoersmiddelen, maar de PvdA geeft wel voorrang aan de voetganger, de fiets en het openbaar vervoer. We houden wel rekening met vrijwilligers van sportverenigingen en mantelzorgers. Ook kunnen we dat niet allemaal afschuiven op mantelzorgers, als ouderen die al hebben onder hun familie en kennissen. De landelijke én de lokale politiek kunnen dat voorkomen, niet alleen trouwens door meer geld vrij te maken maar ook door het wegnemen van soms bizarre bureaucratische beperkingen om mensen als daklozen een uitkering te geven om een fatsoenlijk bestaan te kunnen leiden en her op te bouwen.

Next

Gemeente Den Haag

den haag gemeente

Afgelopen coalitieperiode hebben we de bibliotheek in de Schilderswijk heropend en komende periode willen we nog meer wijkbibliotheken heropenen, waaronder de bibliotheek in Bouwlust. Om die reden willen wij dat de gemeente de kosten van de tweede parkeervergunning aanzienlijk verhoogt om zo het bezit van een tweede auto te ontmoedigen. Legalisering maakt illegale, criminele kwekerijen overbodig. Er is nog steeds een groot tekort in Nederland aan echte groene stroom. Andere plekken, zoals aan de kust en de wijken met de typische Haagse architectuur en hoogteopbouw, zijn minder geschikt voor hoogbouw.

Next

Oplaadpunt aanvragen Gemeente Den Haag

den haag gemeente

Meer agenten kunnen zorgen voor frequenter en beter contact. Maar de politie en de handhavers kunnen niet overal zijn: zij hebben meer oren en ogen nodig. Daarom is meer geld voor groenonderhoud en beplanting van bomen gewenst. Het Gemeentemuseum is, mede door het ontbreken van drempels, uitstekend toegankelijk voor mensen met een rolstoel of rollator. Dat kan zijn: een paspoort, een geldige identiteitskaart of een rijbewijs.

Next